CF-TMP 系列单相可程式机型:
  4U 外观图
  9U 外观图
 
控制介面及选购配件:
  CF-TM 系列控制面板
  CF-TMP 系列 GPIB、RS-232及三相连接介面图
  CPR-201

 

   
CF-TMP 系列三相可程式机型:
  4U x 3 外观图
  9U x 3 外观图
 
     
图例机种:CF-6000TMP3P  /  CF-9000TMP3P

 

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us