DSP-HP 系列機型
  DSP-HP 側面圖 (35U)
  DSP-HP 正面圖 (35U)
 DSP-HP 側面圖 (43U)
  DSP-HP 正面圖 (43U)

 

 

 

控制介面及選購配件:
  串並聯控制器
  DSP-HP 控制面板
 
 

 
應用範例
  應用實績--電動車、油電混合車機電測試電源-450V x 2
  應用實績--電動車、油電混合車機電測試電源-350V x 2
  應用範例--航空用電源 350V 500A
  應用範例 -- 640kW 並聯輸出 - 160kW x 4
  應用範例 -- 600kW 並聯輸出 - 120kW x 5
     

圖例:DSP-HP 側面圖 (35U)

圖例機種 : DSP-350-300HP

120kW DC power supply

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us