CIF-EP 系列單相可程式機型:
  9UH 外觀圖
  9U 外觀圖
  14U 外觀圖
  25U 外觀圖
  35U 外觀圖
  35U x 2 外觀圖
 

 

 

CIF-EP 系列三相可程式機型:
  9UH x 3 (20U) 外觀圖
  9U x 3 (35U) 外觀圖
  14U x 3 外觀圖
  25U x 3 外觀圖
  35U x 3 外觀圖
 
 

 

 

控制介面及選購配件:
  CIF-EP 系列控制面板
  CPC-303 可程式三相控制器

 

控制介面及選購配件:
  應用範例-- 電動機測試,CIF-9030EP
 

 

           
25U x 3 圖例機型:CIF-7530EP3P

 

 

 

Copyright 2016 CHYNG HONG ELECTRONIC CO., LTD.  |  Contact us